Життєдайне виробництво у господарстві “Костів”

Тра.20.2012

У журналі Дім Сад Город  опублікована стаття  про Життєдайне виробництво у господарстві “Костів”.

Переглянути статтю із журналу …

 

ЖИТТЄДАЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

Бер.5.2012

ЖИТТЄДАЙНИЙ – повністю відповідає поставленій нами цілі – виростити продукцію кількісний і якісний склад якої буде створений речовинами, які  створені природою протягом еволюції, а не людської хімічно – генної революції.

ЖИТТЄДАЙНИЙ (,-а, -е )потрібний, необхідний для життя, який дає життя. [Сучасний тлумачний словник української мови: 65000 слів/ За заг. ред. д-ра філол. Наук, проф. В. В. Дубічинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 1008с. ISBN 966-8182-41-3.]